+668 1868 6909
 
ระบบรีดตะกอน
Filter Press
Sludge-Effluent Filtering Presser
  
 
ระบบรีดตะกอน
Filter Press
 
 
 
 
 
 
 
  ISO 9001:2008 Certified Company
© copyright 2010.INOXINTER All Rights Reserved.
Partnership : Vinna Macro Co., Ltd.
www.vinna.co.kr