+668 1868 6909
 
เครื่องเติมอากาศ
AirMaxX
หัวกระจายอากาศใต้น้ำแบบจานกลมชนิดฟองละเอียด 

AirMaxX: หัวกระจายอากาศใต้น้ำแบบจานกลม รุ่น AMX
- หัวกระจายอากาศแบบฟองละเอียดชนิดแผ่นยาง ให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทออกซิเจนสูง
- ระบบป้องกันน้ำเสียไหลเข้าท่อจ่ายอากาศ ด้วยการเจาะรูตัวแผ่นยางแบบป้องกันการไหลเข้าของน้ำเสียเมื่อหยุดการจ่ายอากาศ นอกจากนี้ยังมีลูกบอลกันกลับ ป้องกันอีกด้วย
- ข้อต่อแบบเกลียว ง่ายต่อการติดตั้งและซ่อมบำรุง

ประสิทธิภาพของ AirMaxX
อัตราการจ่ายลม: 0.5 ถึง 8.0 ลบ.ม./ชม./AMX หรือ 2.2 ถึง 35 ลบ.ฟ./นาที/AMX
แรงดันลด: ไม่เกิน 500 มม. น้ำ หรือ 1.6 ฟุตน้ำ
ประสิทธิภาพการถ่ายเทออกซิเจน (OTE) : 3.3 ถึง 7.8% / เมตรน้ำ (ลึก) หรือ 1.0 ถึง 2.4% /ฟุต (ลึก)
 ความหนาแน่นติดตั้ง: 0.3 ถึง 1.5 ตรม./AMX


 


 
เครื่องเติมอากาศ
AirMaxX
 
 
 
 
 
 
 
  ISO 9001:2008 Certified Company
© copyright 2010.INOXINTER All Rights Reserved.
Partnership : Vinna Macro Co., Ltd.
www.vinna.co.kr