+668 1868 6909
 
เครื่องดักขยะ
HydroBar
ตะแกรงตักขยะ

 

HydroBar:
 - แยกของแข็งโดยคราดและตะแกรงซี่กรง
- คราดทำงานแบบเหนือน้ำหน้าซี่กรง
- ตะแกรงซี่กรง ติดตั้งอยู่ที่ก้นรางน้ำ

 
เครื่องดักขยะ
HydroBar
 
 
 
 
 
 
 
  ISO 9001:2008 Certified Company
© copyright 2010.INOXINTER All Rights Reserved.
Partnership : Vinna Macro Co., Ltd.
www.vinna.co.kr