+668 1868 6909
 
เครื่องเติมอากาศ
OxyMix
เครื่องเติมอากาศแบบกึ่งผิวน้ำ
 
(Aerator Machines)
เครื่องเติมอากาศแบบดูดพ่นหรือเจ็ท (Self-Aspirating Aerator)
ลักษณะโดยทั่วไป
เครื่องเติมอากาศแบบดูดพ่นหรือเจ็ท เป็นเครื่องเติมอากาศที่เป็นที่นิยมใช้กันมากเนื่องจากติดตั้งง่าย และสะดวกในการดูแลรักษา
มีลักษณะเป็นการเติมอากาศแบบดูดพ่นอากาศจากผิวน้ำและเป่า่ลงในน้ำ (Self-Aspirating or Sub-surface Horizontally Directed)
อากาศจะถูกดูดจากผิวน้ำาผ่านเข้า้มาทางท่อส่งอากาศ (Main Hollow Shaft) วางเอียงกลับลงไปในน้ำ ซึ่งต่อ มาจากมอเตอร์ไ์ฟฟ้า้
ด้านบน อากาศที่พ่นลงไปในน้ำจะเป็นเม็ดเล็กโดยออกทางใบพัดแบบไม่อุดตัน (Non Clogged Impeller) สำหรับเครื่องเติมอากาศ
แบบนี้อากาศที่พ่นลงไปในน้ำจะมีอัตราการถ่ายเทออกซิเจนอยู่ที่ 0.8 ถึง 1.5 กก.ออกซิเจน/ชม./แรงม้า้
 
 
 
เครื่องเติมอากาศ
OxyMix
 
 
 
 
 
 
 
  ISO 9001:2008 Certified Company
© copyright 2010.INOXINTER All Rights Reserved.
Partnership : Vinna Macro Co., Ltd.
www.vinna.co.kr