+668 1868 6909
 
เครื่องแยกกรวดทราย
SepagriT
เครื่องแยกกรวดทรายแบบเกลียวหมุน 

เครื่องแยกกรวดทรายแบบเกียวหมุน “SEPAGRIT model ST”
เป็นเครื่องจักรที่ติดตั้งในส่วนการแยกของแข็งขั้นต้นในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้หลักการแยกกรวยทรายด้วยเกียวหมุนที่ติดตั้งในแนวเอียงขึ้น

 

Model

Max.Flow

Water Capacity

Water Surface

Grit Discharge

Inlet

Discharge

Screw Speed

M/C Weight

 

gpm (m3/hr)

ft3 (m3)

ft2 (m2)

ft3/s (m3/hr)

Flange

Flange

rev./m

lbs (kgs)

ST-240 240 (54) 44 (1.25) 25 (2.35) 1.2 (2.0) 4" 6" 5.0 to 7.0 1650 (750)
ST-340 340 (77) 65 (1.85) 33 (3.00) 1.8 (3.0) 6" 8" 5.0 to 7.0 2530 (1150)
ST-450 450 (102) 118 (3.35) 44 (4.10) 2.4 (3.9) 8" 10" 5.0 to 7.0 3630 (1650)
ST-560 560 (127) 150 (4.25) 55 (5.10) 3.0 (4.9) 8" 10" 5.0 to 7.0 4630 (2100)
 
เครื่องแยกกรวดทราย
SepagriT
 
 
 
 
 
 
 
  ISO 9001:2008 Certified Company
© copyright 2010.INOXINTER All Rights Reserved.
Partnership : Vinna Macro Co., Ltd.
www.vinna.co.kr