+668 1868 6909
 
เครื่องดักขยะ
UltraSieve
Internal Drum Screen 

 
Internal Drum Screen Model : US-I

หลักการทำงาน

 

 Ultrasieve รุ่น US-I เป็นเครื่องแยกขยะแบบถังหมุนชนิดน้ำเสียเข้าด้านในถังหมุน ออกแบบมาเพื่อการแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าแรงดันต่ำแต่มีค่าแรงเฉือนสูงทำให้สามารถแยกขยะได้ดี ของเหลวจะถูกแยกและไหลออกภายนอกถังหมุนและขยะจะถูกดักให้อยู่ภายในถังและหมุนออกมาตรงทางออกก่อนหล่นลงสู่ภาชนะรองรับ
 

Ultrasieve ประกอบด้วยโครงเครื่อง ถังแยกขยะแบบ wedge wire และชุดขับ ซึ่งโครงเครื่องและถังแยกขยะทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด 304 หรือ 316 โดยสามารถเลือกขนาดช่องเปิดของถังแยกขยะได้ ตั้งแต่ 0.15 ถึง 2.50 มม ตามสภาพการใช้งาน อัตราการไหลที่สามารถรับได้ตั้งแต่ 25 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 


 
การนำไปใช้งาน
 

น้ำเสียชุมชน:  การแยกของแข็งในน้ำเสีย, การแยกกรวดทราย และ ระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน
น้ำดิบ:           การดักขยะเพื่องานดับเพลิงและการผลิตน้ำประปา
อุตสาหกรรม:  การดักขยะในระบบบำบัดน้ำเสียและในกระบวนการผลิตเช่น โรงงานสิ่งทอ, เคมี, โรงฆ่าสัตว์, โรงฟอกหนัง, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ, การแปรรูปอาหาร และการรีไซเคิลน้ำทิ้ง ฯลฯ
เคมี:             การแยกตะกอนของแข็งออกจากสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์
สิ่งทอ:          การแยกของแข็งเช่นขนสัตว์, ผ้าสำลี, ผ้าฝ้าย และอื่น ๆ ในกระบวนการผลิต
การผลิตอาหาร:  น้ำเสียจากโรงงาน, แยกผลิตผลพลอยได้, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ของเสียจากการบรรจุผลิตภัณฑ์
กระดาษและเยื่อ: น้ำเยื่อ, การแยกเยื่อจำน้ำทิ้ง, การทำข้นน้ำเยื่อ, การรีไซเคิลน้ำทิ้ง

 
เครื่องดักขยะ
UltraSieve
 
 
 
 
 
 
 
  ISO 9001:2008 Certified Company
© copyright 2010.INOXINTER All Rights Reserved.
Partnership : Vinna Macro Co., Ltd.
www.vinna.co.kr