+668 1868 6909
 
เครื่องดักขยะ
HydroRake
เครื่องตักขยะชนิดทำความสะอาดตัวเองแบบต่อเนื่อง 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตะแกรงตักขยะชนิดทำความสะอาดตัวเองแบบต่อเนื่อง
 
- ทำงานต่อเนื่องแบบสายพานเคลื่อนที่
- ฟันตะแกรงทำจาก ABS ออกแบบให้สามารถเกี่ยวตักขยะและทำความสะอาดตัวเองได้
- มีแปรงช่วยทำความสะอาดที่ส่วนบนและล่างของเครื่อง
 
เครื่องจักรนี้มีรูปแบบเป็นโครงเหล็กรองรับสายพานลำเลียงในแนวตั้งโดยมีขอตัก (Filter Rake Elements) ร้อยเรียงอยู่ระหว่างสายพาน ขนาดการตักขยะจะกำหนดจากขนาดช่องเปิดของขอตัก (Opening) อยู่ระหว่าง 3 มม. ถึง 15 มม. หรือตามแต่ข้อกำหนดของผู้ผลิต ต้นกำลังเป็นชุดขับแบบเกียร์มอเตอร์ ประกอบอยู่ด้านบนโดยทั่วไปขนาดกำลังไฟฟ้าที่ใช้สำหรับชุดขับจะเริ่มต้นที่ 0.25 kW สำหรับเครื่องจักรหน้ากว้าง 1 ม. ที่บ่อน้ำลึกไม่เกิน 3 ม.หรือใกล้เคียง และกำลังที่ต้องการจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามขนาดของเครื่องตามคำแนะนำของผู้ผลิต และระหว่างการทำงานต้องมีการชำระล้างสายพานตักด้วยตัวเองตลอดเวลา โดยใช้แปรงปัดและระบบท่อน้ำฉีดล้างเพื่อให้การตักขยะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ลักษณะการติดตั้งจะติดขวางลำรางน้ำเสียซึ่งหย่อนลงมาในแนวตั้งและเมื่อติดตั้งตัวเครื่องจะเอียงรับน้ำอยู่ที่มุม 75 หรือ 85 องศา ขึ้นอยู่กับรุ่นและวัสดุที่ใช้ทำโครงของเครื่อง และเครื่องจะถูกประคองโดยขารับซ้ายขวาติดอยู่ข้างโครงเครื่องจักร


 

ฟันตะแกรงแบบ HR
 
- ทำจากพลาสติก ABS
- มีช่องเปิดที่ 3 ถึง 15 มม.
- โซ่เคลื่อนที่มีระยะห่างข้อโซ่ที่ (T) 100 และ 200 มม. ตามสภาพการใช้งาน
โครงสร้าง HR และ การติดตั้ง
 
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าพ่นสีอีป๊อกซี่ หรือเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด304
- ชุดขับเป็นเกียร์ทดรอบ 380 โวลท์/3 เฟส/50 เฮิทซ์ ที่รอบคงที่ 5-7 รอบต่อนาที
- องศาการติดตั้งที่ 85 หรือ 75 องศา
 

 

Pulp&Paper Application
- Pump Station before the installation of HydroRake screen
- Pump Station during HydroRake operation

 
HydroRake Features
- Vertical Operation
- Proper to Application
- High to Solid Removal
- Easy to Install
- Easy to Operate
- Easy to Maintain


Hydro Rake
เครื่องจักรนี้มีรูปแบบเป็นโครงเหล็กรองรับสายพานลำเลียงในแนวตั้งโดยมีขอตัก (Filter Rake Elements) ร้อยเรียงอยู่ระหว่างสายพาน ขนาดการตักขยะจะกำหนดจากขนาดช่องเปิดของขอตัก (Opening) อยู่ระหว่าง3 มม. ถึง15 มม. หรือตามแต่ข้อกำหนดของผู้ผลิต ต้นกำลังเป็นชุดขับแบบเกียร์มอเตอร์ ประกอบอยู่ด้านบนโดยทั่วไปขนาดกำลังไฟฟ้าที่ใช้สำหรับชุดขับจะเริ่มต้นที่ 0.25 kWสำหรับเครื่องจักรหน้ากว้าง1 ม. ที่บ่อน้ำลึกไม่เกิน3 ม.หรือใกล้เคียง และกำลังที่ต้องการจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามขนาดของเครื่องตามคำแนะนำของผู้ผลิต และระหว่างการทำงานต้องมีการชำระล้างสายพานตักด้วยตัวเองตลอดเวลา โดยใช้แปรงปัดและระบบท่อน้ำฉีดล้างเพื่อให้การตักขยะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ลักษณะการติดตั้งจะติดขวางลำรางน้ำเสียซึ่งหย่อนลงมาในแนวตั้งและเมื่อติดตั้งตัวเครื่องจะเอียงรับน้ำอยู่ที่มุม75 หรือ85 องศา ขึ้นอยู่กับรุ่นและวัสดุที่ใช้ทำโครงของเครื่อง และเครื่องจะถูกประคองโดยขารับซ้ายขวาติดอยู่ข้างโครงเครื่องจักร


 

เครื่องตักขยะแบบต่อเนื่องนี้ มักจะถูกนำไปใช้ในส่วนของการบำบัดขั้นต้นเพื่อแยกของแข็งออกจากน้ำเสีย เช่น การแยกขยะที่ลอยมากับน้ำหรือเศษขยะที่แขวนลอยอยู่ในน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย การตักขยะจะใช้สายพานตักขยะหมุนตักขยะอย่างต่อเนื่อง โดยจะตักขยะที่ลอยน้ำและแขวนลอยอยู่ในน้ำขึ้นมาด้านบน เมื่อขยะถูกตักขึ้นมาแล้วจะถูกส่งต่อไปยังส่วนต่อไป เช่น ถังเก็บขยะ หรือ ระบบลำเลียง เป็นต้น

 

โครงเครื่อง (Main Frame) มีลักษณะเป็นโครงเหล็กด้านซ้ายและขวาประกอบกันให้มีขนาดหน้ากว้างและความยาวเหมาะสมกับขนาดของร่องน้ำ (Channel Width and Depth) ส่วนตรงกลางจะเป็นที่ว่างสำหรับรองรับชุดสายพานตักขยะ โดยปกติโครงเครื่องทำจากเหล็กแบบ SS400 หรือ สแตนเลส แบบ SUS304
สายพานตักขยะ (Traveling Belt) จะประกอบขึ้นเป็นชุด มีส่วนประกอบหลักดังนี้
โซ่สายพาน (Travelling Chain), ขอตัก (Filter Element), ก้านขอตัก (Shaft for Filter Element), แถบข้างขอตัก (Side Plate) และแหวนขอตัก (Snap Ring)
โซ่สายพาน (Traveling Chain) โซ่สายพานจะอยู่ที่ด้านข้างทั้งสองของแถวสายพานตัก โซ่จะต้องถูกออกแบบมาให้รับน้ำหนักของสายพานตักขยะ และน้ำหนักขยะที่ตักได้ โซ่ทำจากสแตนเลส แบบ SUS304
ขอตัก (Filter Elements) ขอตักจะมีลักษณะเหมือนคราดโกย มีรูเพื่อสอดก้านขอตัก 2 รู ในชิ้นหนึ่งจะถูกจัดเรียงเป็นแถวเพื่อให้มีหน้าตัดที่กว้างตามการใช้งาน ขอตักแต่ละแถวจะถูกยึดต่อเนื่องกันเป็นสายพาน ขอตักแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ ส่วนขอ (Front Arms) จะมีหน้าที่ตักขยะชิ้นใหญ่ที่มากับน้ำเสีย ส่วนที่สอง คือ ก้านของขอตัก (Rear Arms) ทำหน้าที่ตักชิ้นส่วนขนาดเล็ก ขอตักจะถูกออกแบบมาให้ขยะที่ถูกตักไม่เกิดการอัดแน่นบนส่วนใดส่วนหนึ่งของขอตัก ดังนั้นการต้านทานของกระแสน้ำที่ผ่านจะมีน้อยและขยะจะถูกเททิ้งออกไปได้ง่าย ขนาดช่องเปิดของขอตัก (Opening) อยู่ระหว่าง 3  มม. ถึง15  มม. หรือตาม แต่ข้อกำหนดของผู้ผลิต ขอตักทำจากพลาสติก แบบ ABS
 
 


 
เครื่องดักขยะ
HydroRake
 
 
 
 
 
 
 
  ISO 9001:2008 Certified Company
© copyright 2010.INOXINTER All Rights Reserved.
Partnership : Vinna Macro Co., Ltd.
www.vinna.co.kr