+668 1868 6909
 
เครื่องเติมอากาศ
Result : 5 Pages : 1
 

AirMaxX
หัวกระจายอากาศใต้น้ำแบบจานกลมชนิดฟองละเอียด
Sparge
The non-clog Stainless Steel Coarse Bubble Diffuser


OxyMix
เครื่องเติมอากาศแบบกึ่งผิวน้ำ

Oxiblade

เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ  รุ่น OB
 


ANLET
 Air blower Low-noise, low-vibration high-efficiency three-lobes roots type blower

 
 
 
 
 
 
  ISO 9001:2008 Certified Company
© copyright 2010.INOXINTER All Rights Reserved.
Partnership : Vinna Macro Co., Ltd.
www.vinna.co.kr